ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK

im. Aleksandra Janowskiego

w Lublinie

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

 

KOMUNIKAT

 

          Komisja Turystki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie informuje,

że organizowany jest egzamin dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej PTTK

oraz na rozszerzenie uprawnień przodowników turystyki pieszej PTTK.

 

Planowany termin egzaminu

 

 9 października 2021 r.

o godz. 1000

w Sali Szkoleniowo-Klubowej Oddziału Miejskiego

(Rynek 8  III p.)

 

Wszyscy kandydaci na przodowników TP i przodownicy PTP rozszerzający uprawnienia proszeni są złożenie odpowiednich wniosków (potwierdzonych przez macierzyste komisje turystyki pieszej lub zarządy oddziałów) do dnia 31 sierpnia 2021 r. w biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie (Rynek 8, 20-111 Lublin)

 

 

Wniosek o nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PDF - nowy druk
Wniosek o nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej DOC - wersja edytowalna - nowy druk

Serdecznie zapraszamy na Zlot. Szczegóły w regulaminie.

AKTUALIZACJA 

ZMIANY W ORGANIZACJI ZLOTU
LINK - PLIK PDF

                                     

      http://ktp.lublin.pttk.pl/images/reg_LZlot_PTP2021.pdf

REGULAMIN PDF

„Hej, kolenda, kolenda!”- śpiewali prekursorzy turystyki pieszej 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szcz
ęśliwego Nowego Roku 2021
życzy

Komisja Turystyki Pieszej

Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie