Możemy swobodnie spacerować na świeżym powietrzu (nie zapominając o maseczkach). Na spacer proponujemy szlaki piesze PTTK w okolicach Lublina:➡️• „Szlak Doliny Rzeki Ciemięgi” - 25,9 km. Start: Skansen Lubelski, koniec: Jakubowice Murowane. Kolor niebieski. Szlak odnowiony w 2017 roku.

Przebieg: Lublin /Skansen - Marysin - Jakubowice Konińskie - Dys - Ciecierzyn – Baszki - Pliszczyn - Łysaków - Jakubowice Murowane➡️• „Szlak Lasów Podlubelskich” - 47,2 km. Start: Zemborzyce Dolne, koniec: Mełgiew Podzamcze. Kolor zielony. Szlak odnowiony w 2019 roku.

Przebieg: Zemborzyce Dolne - Lublin /ul. Krężnicka /- Nowiny - Prawiedniki - Biedaczów - Las Mętowski - Mętów - Majdan Mętowski - Kliny - Las Krępiecki - Wierzchowiska - Mełgiew Podzamcze. Planujemy wydłużenie szlaku do przystanku PKP Lublin Zachodni. ➡️• „Szlak im. bł. ks. S. Mysakowskiego - 4,5 km - Start: Prawiedniki (pętla autobusowa linii 25), koniec: Krężnica Jara (przystanek autobusowy).

Przebieg: Prawiedniki (pętla autobusowa linii 25) - las Rutki - Krężnica Jara (przystanek autobusowy linii 8)➡️• „Szlak wyżynny” - 150,2 km. Szlak podzielony na odcinki: Kazimierz Dolny - Lublin (Skansen), Lublin (Majdanek - brama wjazdowa) - Chełm. Kolor czerwony. Szlak odnowiony w 2017 i 2019 roku.

Odcinek w okolicach Lublina:
Przebieg: Kazimierz Dolny -> (…) - Wojciechów - Stasin - Palikije - Pawlin - Las Radawiec - Kozubszczyzna - Motycz - Płouszowice - Dąbrowica - Lublin Skansen - (przerwa na terenie miasta) - Lublin Majdanek - Abramowice Prywatne - Kalinówka - Wilczopole - Kliny - Kawęczyn - Wola Piasecka - Piaski - Brzeziczki - Brzezice - Siedliszczki - Biskupice –Trawniki - (…) -> Chełm.➡️• Wąwolnica - Kaniwola - 200 km. Szlak przebiega przez Lublin, tj. Stare Miasto oraz ścieżkę nad Bystrzycą. Szlak odnowiony odcinkowo m.in. 2019 w obrębie Starego Miasta i Śródmieścia w Lublinie.

Odcinek w okolicach Lublina: Wąwolnica -> (…) - Pszczela Wola - Żabia Wola - Prawiedniki - Lublin Las Dąbrowa - LUBLIN (Rynek) - Jakubowice Murowane - Wólka - Łuszczów - (…) -> Kaniwola.Szczegółowe przebiegi szlaków w okolicach Lublina dostępne są na mapie: Lublin i okolice, wyd. Kartpol.
https://www.bortpttklublin.pl/strona,nowosc-lublin-i-okolice

 

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK

im. Aleksandra Janowskiego

w Lublinie

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

 

KOMUNIKAT

 

       

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia z ostatnich dni, w trosce o zdrowie Piechurów, Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie podjęła decyzję o przesunięciu terminu egzaminu na Przodownika Turystyki Pieszej zaplanowanego na dzień 09.05.2020 r.

 

 

Termin egzaminu zostanie ustalony po opanowaniu sytuacji w kraju.

 

 

 

Informujemy, że decyzją Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie z dniem 11.03.2020 zawieszone zostały wszelkie spotkania Komisji, Kół, Klubów w siedzibie Oddziału - ul. Rynek 8. W związku z powyższym Terenowy Referat Weryfikacyjny nie będzie weryfikował odznak do odwołania. 

 

 

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK

im. Aleksandra Janowskiego

w Lublinie

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

 

KOMUNIKAT

 

          Komisja Turystki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie informuje,

że organizowany jest egzamin dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej PTTK

oraz na rozszerzenie uprawnień przodowników turystyki pieszej PTTK.

 

Planowany termin egzaminu

 

 9 maja 2020 r.

o godz. 1000

w Sali Szkoleniowo-Klubowej Oddziału Miejskiego

(Rynek 8  III p.)

 

Wszyscy kandydaci na przodowników TP i przodownicy PTP rozszerzający uprawnienia proszeni są złożenie odpowiednich wniosków (potwierdzonych przez macierzyste komisje turystyki pieszej lub zarządy oddziałów) do dnia 30 marca 2020 r. w biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie (Rynek 8, 20-111 Lublin)

 

 

Wniosek o nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PDF - nowy druk
Wniosek o nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej DOC - wersja edytowalna - nowy druk